Så påverkar politiken tobaksanvändandet – och jakten efter billigt snus